0 ₺ ile 1,500,000 ₺

Arama Ayarları
We found 0 results. View results
click to enable zoom
Aranıyor...
We didn't find any results
Haritayı Büyüt
Görüntüle Yol Haritası Uydu Görüntüsü Hibrit Coğrafi Konumum Tam Ekran Önceki Sonraki
Advanced Search

0 ₺ ile 1,500,000 ₺

Arama Ayarları
we found 0 results
Your search results

Hazineye Ait Arazilerin İmar Barışı Kapsamında Satışına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yazar: Keya Real Estate , Aralık 31, 2019
| 0

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre;

-Mera, Orman, Kıyı Kanunu kapsamında kalan taşınmazların, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazlar satılmayacak.

– Hazine taşınmazlarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 metrekareye, dışında olması halinde ise 2000 metrekareye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılacak.

– Satış bedeli rayiç bedelden hesaplanacak, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin alınacak, kalanı ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek ve taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

– Satın alma başvurularını Ek-1’de yer alan dilekçe ile 31/12/2019 Salı tarihine kadar İdareye başvurmaları gerekiyor.

İlk başvuru sonrası başvurunun satılabilir taşınmazlardan olması durumunda istenecek belgeler;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti,

c) Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası,

ç) Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (noter onaylı satış sözleşmesi, mahkeme kararları, veraset ilamı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, yapı sahipliğine ilişkin resmi kurum yazıları ve benzeri),

d) Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri),

e) Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

f) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname,

g) Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda hak sahiplerinin arsa payı konusunda uzlaşmaları halinde, her bir bağımsız bölüme isabet eden arsa payı oranı ile hak sahiplerini gösteren noter onaylı muvafakatname, yapılacak tebligatla istenir.

Milli Emlak Genel Tebliği : Resmi Gazete (27 Aralık 2019)

İmar Barışı Tebliği: Resmi Gazete (20 Eylül 2018)

Cevapla

Your email address will not be published.

Compare Listings